Colts and Fillies  
 

 

           Promesa del Sayan

Intriga de Alonso (Vitral)  x  Bribon de San isidro


          

         Talisman del Sayan

Intriga de Alonso (Vitral)  x   Heredero de Jonseb